Πιστοποίηση από τη Faitrade International

Η El Cafe ολοκλήρωσε με επιτυχία την διαδικασία αξιολόγησης της από τον οργανισμό πιστοποιήσεων ECOCERT, λαμβάνοντας την άδεια να εισάγει προϊόντα με τη σφραγίδα της Fairtrade International. Πλέον η εταιρεία μας έχει ενεργές πιστοποιήσεις στους μεγαλύτερους οργανισμούς προτύπων και διασφάλισης της βιωσιμότητας των προϊόντων. Η Fairtrade International είναι ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει…

RFA Audit at El Cafe Headquarters

Πιστοποίηση από τη Rainforest Alliance

H Rainforest Alliance είναι ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διαχειρίζεται το RFA Certification, ένα αναγνωρισμένο πρόγραμμα πιστοποίησης για την αειφόρο γεωργία και τη δασοκομία που στηρίζεται εξίσου στους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας – το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Η πιστοποίηση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως την προστασία της άγριας πανίδας, τη…