Ημερίδα αποκαφεϊνοποίησης – Demus

  Η γνώση και η διαφάνεια αποτελούν ουσιώδεις αρχές της El Cafe και είναι πυλώνες ανάπτυξης και εδραίωσης της. Σε συνέχεια της παράδοσης της εταιρείας μας για μεταφορά αυτής της γνώσης στους συνεργάτες αλλά και της γνωριμίας τους με τους προμηθευτές μας, φιλοξενήσαμε στο Q.Lab τον Δρ. Max Fabian, ιδιοκτήτη της εταιρείας αποκαφεϊνοποίησης DEMUS SpA.…