Άνθη καφε. Σε εξι με εφτά μήνες, αυτά τα λοτλουδια θα γίνουν κακτακόκκινα κεράσια.