Η δεύτερη φάση των δοκιμών, αφορά τους καφέδες που έχουμε ξεχωρίσει ποιοτικά, οπότε το cupping session έχει λιγότερους καφέδες και με πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.