Πιστοποίηση από τη BioHellas

Η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε για τη εισαγωγή, αποθήκευση και εμπορία καφέ βιολογικής προέλευσης (organic). Ο έλεγχος των εγκαταστάσεων μας και των διαδικασιών μας έγινε από την εταιρεία ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε., η οποία είναι εγκεκριμένος Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία που διέπει την παραγωγή και εμπορία βιολογικών προϊόντων (Κανονισμοί 834/2007/ΕΚ…